Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2003 Str. 350-352

Autorzy: Krystian Chrzan :

Tytuł: Nieskuteczność zwodów aktywnych ESE w warunkach laboratoryjnych

Streszczenie: Wykonano badania zwodów aktywnych ESE (early strimer emission) trzech różnych producentów. Jako kryterium pomiarowe skuteczności zwodów ESE przyjęto napięcie przebicia układu, w których elektrodą wysokonapięciową była płyta lub pręt a elektrodę uziemioną stanowiły zwody aktywne lub zwody aktywne o uziemionym ostrzu (czyli zwody klasyczne). Z oscylogramów wyznaczano również czasy do przebicia. W próbach zastosowano napięcia udarowe piorunowe 1,2/50 s oraz łączeniowe 250/2500 s o biegunowości dodatniej lub ujemnej. Odstęp międzyelektrodowy zmieniano od 10 cm do 4 m uzyskując napięcia przebicia w zakresie 200 kV - 2,5 MV. Dokładnie wykonane pomiary wykazały, że napięcia przebicia układów ze zwodami aktywnymi są takie same jak napięcia przebicia układów ze zwodami klasycznymi. Dlatego strefy ochronne zwodów aktywnych są prawdopodobnie takie same jak strefy zwodów klasycznych.

Słowa kluczowe: zwody aktywne ESE, napiecie przebicia

wstecz