Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2003 Str. 353-354

Autorzy: Janusz Dulas :

Tytuł: Metoda siatek o zmiennych parametrach w zastosowaniu do rozpoznawania fonemów mowy polskiej

Streszczenie: Proces rozpoznawania sygnałów mowy jest bardzo skomplikowanym i nie do końca wyjaśnionym zjawiskiem. Automatyczna identyfikacja tych sygnałów również jest procesem złożonym, będącym tematem licznych badań w tej dziedzinie. Podstawową trudnością przy rozpoznawaniu mowy jest duża zmienność parametrów sygnału elektrycznego otrzymanego z przetwornika (mikrofonu). Przebiegi czasowe wypowiadanych słów są w dużej mierze zależne od wieku, płci, wad anatomicznych traktu głosowego a nawet od nastroju mówcy. Celem pracy było zaproponowanie metody automatycznego rozpoznawania najmniejszych jednostek fonetycznych sygnału mowy – fonemów. Opracowana metoda cechuje się dużą niezależnością wyników rozpoznawania od płci i wieku mówcy.

Słowa kluczowe: rozpoznawanie sygnałów mowy, fonemy

wstecz