Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2003 Str. 358-359

Autorzy: Mirosław Dąbrowski :

Tytuł: Nowe ksiażki: Valéria HRABOVCOVÁ, Miroslav LIČKO Reluktančný synchronny motor

Streszczenie:

Słowa kluczowe:

wstecz