Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2003 Str. 364-369

Autorzy: Zygmunt Piątek , Bernard Baron :

Tytuł: Indukcyjności przewodu osłoniętego dowolnej długości

Streszczenie: Wychodząc z trójwymiarowego równania całkowego Fredholma drugiego rodzaju z jądrem słabo osobliwym uzyskano dwa równania na zespolone spadki napięć odpowiednio w przewodzie fazowym i osłonie. Występujące w tych równaniach rezystancje i indukcyjności własne oraz indukcyjność wzajemną wyrażono poprzez zależności całkowe dla dowolnych rozkładów gęstości prądu. Wyprowadzono wzory na te wielkości dla częstotliwości przemysłowej, tzn. przy pominięciu zjawisk naskórkowości i zbliżenia.

Słowa kluczowe: tor wielkoprądowy, szynoprzewód, GIL, indukcyjność, pole elektromagnetyczne

wstecz