Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2003 Str. 380-384

Autorzy: Karol Burdzanowski :

Tytuł: Sterowanie parametryczne elektronawijakiem osiowym

Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycję parametrycznego sterowania elektronawijakiem osiowym dla urządzeń o średniej prędkości produktu, przy wykorzystaniu programowalnego sterownika PLC. Zaproponowano układ, który jest prostszy w realizacji niż spotykane w praktyce układy elektronawijaka ze sprzężeniem od przetwornika siły naciągu. Opisano koncepcję rozwiązania. Podano podstawowe zależności matematyczne. Przedstawiono sposób działania programu. Koncepcja została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi.

Słowa kluczowe: Elektronawijak osiowy, Sterownik PLC, Przemiennik częstotliwości, Pętla sprzężenia zwrotnego

wstecz