Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 46-49

Autorzy: Krystian Chrzan :

Tytuł: Wyładowania ślizgowe

Streszczenie: W artykule opisano podstawy teoretyczne wyładowań ślizgowych korzystając z oryginalnych prac Toeplera i innych autorów. Przedstawiono kryterium fenomenologiczne umożliwiające rozróżnienie początkowych iskier ślizgowych od wyładowań świetlących. Podano wzory na napięcie początkowe świetlenia, napięcie początkowe iskier ślizgowych i napięcie przeskoku. Wykryto wpływ biegunowości udaru piorunowego na napięcie przeskoku modelowego izolatora przepustowego.

Słowa kluczowe: napięcie początkowe wyładowań niezupełnych, napięcie początkowe iskier ślizgowych, napięcie przeskoku

wstecz