Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 54-56

Autorzy: Bartłomiej Dolata , Amir Shayegani :

Tytuł: Badanie procesów starzenia układów izolacyjnych papier – olej

Streszczenie: Przedstawiony poniżej referat opisuje wyniki badań opierające się na pomiarach prądu polaryzacji i depolaryzacji (PDC) oraz pomiarach współczynnika strat dielektrycznych przy niskich częstotliwościach (FDS).

Słowa kluczowe: PDC – prąd polaryzacji I depolaryzacji, FDS – spektroskopia dielektryczn w dziedzinie częstotliwości

wstecz