Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 57-60

Autorzy: Janina Pospieszna , Adrian Drzazga :

Tytuł: Zastosowanie metody sondy koaksjalnej do badań właściwości dielektrycznych materiałów biologicznych w zakresie częstotliwości RF

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie metody sondy koaksjalnej do badań właściwości dielektrycznych materiałów biologicznych w zakresie wysokich częstotliwości. Stosowana metoda oparta jest na pomiarze zespolonego współczynnika odbicia fali padającej na próbkę badanego materiału. Wykorzystywany układ pomiarowy zawiera wektorowy analizator sieciowy oraz sondę koaksjalną w postaci odcinka linii transmisyjnej. Zaprezentowano metodę kalibracji sondy za pomocą cieczy referencyjnych oraz wstępne wyniki pomiarów.

Słowa kluczowe: sonda koaksjalna, przenikalność elektryczna, właściwości dielektryczne, materiał biologiczny

wstecz