Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 80-83

Autorzy: Michał Grabia :

Tytuł: Rozkład napięcia stałego a przemiennego na izolatorach łańcuchowych

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów rozkładu napięcia na łańcuchach izolatorów kołpakowych szklanych. Jako obiekty pomiarowe wybrano izolatory kołpakowe ceramiczne oraz izolatory kołpakowe szklane 3 różnych typów: LK 280/165 (stosowane w liniach napięcia przemiennego), U40B firmy LVIV Insulator Company (stosowane zarówno w liniach napięcia przemiennego jak i stałego), F16P/C170DC firmy SEDIVER (stosowane w liniach napięcia stałego).Pomiar rozkładu napięcia metodą kompensacyjną porównano z rozkładami zmierzonymi metodami symetrycznego iskiernika kulowego. W pracy dokonano również porównania rozkładów zmierzonych na łańcuchach z rozkładami obliczonymi na podstawie znajomości rezystancji poszczególnych ogniw.

Słowa kluczowe: rozkład napięcia, izolatory kołpakowe, prąd jonowy, napięcie stałe

wstecz