Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 103-106

Autorzy: Lesław Karpiński , Marek Scholz , Włodzimierz Stępniewski :

Tytuł: Formowanie impulsów elektrycznych wielkich mocy w obwodzie z rozłącznikiem typu „Fuse” - zjawisko elektroeksplozji

Streszczenie: W pracy przedstawiono podstawowe problemy związane z modelowaniem elektrycznej eksplozji przewodników. W oparciu o dane literaturowe opisano fenomenologiczny obraz zjawisk zachodzących podczas eksplozji przewodnika. Klasyfikację oparto na relacji między czasem rozwoju niestabilności, a charakterystycznym czasem naruszenia elektrycznej przewodności przewodnika. W oparciu o równania nieidealnej MHD przedstawiono model numeryczny zjawiska oraz przykładowe wyniki obliczeń.

Słowa kluczowe: impulsy elektryczne wielkiej mocy, elektroeksplozja, model MHD, numeryczna symulacja

wstecz