Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 110-113

Autorzy: Marceli Kaźmierski , Krzysztof Bugajny , Robert Lawski :

Tytuł: Wykorzystanie nowego deskryptora do oceny poziomu WNZ mierzonych metodą akustyczną

Streszczenie: Dokonano porównania wyników pomiarów wnz w przekładnikach prądowych instalowanych w sieciach 110, 220 i 400kV oraz w kilku transformatorach, przeprowadzonych metodą akustyczną i elektryczną. Podano zależności korelacyjne pomiędzy ładunkiem pozornym wnz i parametrami fali akustycznej generowanej podczas ich występowania. Przedstawiono wnioski o przydatności pomiarów wnz metodą akustyczną na terenie stacji elektroenergetycznych do oceny stanu izolacji przekładników prądowych i transformatorów energetycznych.

Słowa kluczowe: pomiary wnz, metoda elektryczna i akustyczna, korelacja, diagnostyka stanu izolacji

wstecz