Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 117-119

Autorzy: Bożena Lowkis , Anna Kisiel :

Tytuł: Wpływ warunków elektryzacji na czas życia elektretowych włóknin polipropylenowych

Streszczenie: W pracy przedstawiono wpływ parametrów procesu elektryzacji włókniny polipropylenowej na jej właściwości elektretowe. Elektryzację włóknin wykonano metodą wyładowania koronowego z elektrody strunowej. Zmiennymi parametrami procesu była wartość i biegunowość napięcia elektrody ulotowej. Stwierdzono, że gęstość powierzchniowa ładunku, jego stabilność oraz czas życia elektretu zależą od warunków elektryzacji.

Słowa kluczowe: polipropylen, włóknina filtracyjna, napięcie zastępcze, czas życia

wstecz