Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 135-139

Autorzy: Marek Szrot , Ryszard Malewski , Janusz Płowucha :

Tytuł: Odkształcenia uzwojeń autotransformatorów 160 MVA, 230/115 kV w polskiej sieci przesyłowej

Streszczenie: Analiza odpowiedzi częstotliwościowej (Frequency Response Analysis - FRA) uzwojeń transformatorów mocy pozwala na wykrycie odkształceń uzwojeń,które zagrażają izolacji WN. Omówiono procedury rejestracji tej odpowiedzi, stosowane obwody pomiarowe oraz interpretację uzyskanych przebiegów. Porównano odpowiedzi zarejestrowane na kilku autotransformatorach i tą drogą wykryto uszkodzenie uzwojenia. Sformułowano zalecenia jak należy wykonywać pomiary i w jaki sposób oceniać uzyskane przebiegi.

Słowa kluczowe: odkształcenie uzwojeń, odpowiedź częstotliwościowa, wykrywanie uszkodzeń transformatorów

wstecz