Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 140-143

Autorzy: Grzegorz Malitowski :

Tytuł: Próba zastosowania sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania obrazów fazowych wyładowań niezupełnych

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości zastosowania pomiarów wyładowań niezupełnych w diagnostyce wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Zaprezentowano przykłady wykorzystania techniki sztucznych sieci neuronowych w detekcji wyładowań mierzonych metodą elektryczną. Przedstawiona jest również w skrócie tzw. metoda kalibrowanej emisji akustycznej, opracowana na Politechnice Śląskiej.

Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, sztuczne sieci neuronowe, detekcja, kalibrowana emisja akustyczna

wstecz