Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 144-147

Autorzy: Zbigniew Swierzyna , Bolesław Mazurek , Adam Skopec , Mirosław Kapuściński :

Tytuł: Wyładowania we wnęce dielektrycznej

Streszczenie: Badania wyładowań elektrycznych w układzie elektrod struna-płyta z warstwą sitową wykonano na tkaninach szklanych o trzech grubościach, dwóch tworzywach ceramicznych i materiałach na bazie węgla przy dodatniej i ujemnej polaryzacji próbek. Największe prądy ulotu uzyskano stosując jako pokrycie elektrody płaskiej materiały na bazie węgla zarówno przy polaryzacji dodatniej jak i ujemnej. Gdy na elektrodzie płaskiej znajdowała się tkanina szklana albo materiał ceramiczny prądy te były większe przy polaryzacji ujemnej próbek niż przy dodatniej.

Słowa kluczowe: wyładowania elektryczne, prądy ulotu, elektrody, materiały elektrotechniczne

wstecz