Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 179-182

Autorzy: Marek Ossowski :

Tytuł: Wiarygodność oceny stanu izolacji papierowo-olejowej na podstawie pomiarów napięcia powrotnego

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki pomiarów napięcia powrotnego układów o izolacji papierowo-olejowej. Obiektami badanymi były transformatory probiercze oraz zwijki kondensatorowe. W artykule omówiono wpływ niejednorodności układów izolacyjnych oraz temperatury na wypadkową charakterystykę napięcia powrotnego.

Słowa kluczowe: metoda napięcia powrotnego, izolacja papierowo-olejowa, układy o izolacji niejednorodnej

wstecz