Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 186-188

Autorzy: Janina Pospieszna , Adrian Drzazga , Paweł Perełka :

Tytuł: Badanie odporności rdzeni kompozytowych na działanie wilgoci metodą spektroskopii dielektrycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu absorpcji wilgoci na zależności częstotliwościowe parametrów admitancyjnych próbek prętów szkło-epoksydowych. Analiza spektralna admitancji zespolonej w zakresie częstotliwości 10-4 – 104 Hz, wykonana po upływie sześciu miesięcy po próbie dyfuzji wody, wykazała nieodwracalność skutków procesu chłonienia wody w przypadku próbek polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym typu E, zarówno dotwardzonych, jak i niedotwardzonych.

Słowa kluczowe: pręty szkło-epoksydowe, sorpcja wilgoci, metoda spektroskopii dielektrycznej

wstecz