Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 193-196

Autorzy: Przemysław Ranachowski , Feliks Rejmund , Wacław Rećko :

Tytuł: Trójparametrowa statystyka Weibulla wytrzymałości mechanicznej izolatorów ceramicznych oraz wysokoglinowej porcelany elektrotechnicznej

Streszczenie: W pracy przedstawiono wykorzystanie trójparametrowego rozkładu Weibulla do statystycznej oceny wytrzymałości mechanicznej elementów ceramicznych. Do wyznaczenia parametrów rozkładu wykorzystano metodę największej wiarygodności. Badania dotyczyły typowych izolatorów długopniowych linii WN z lat 1994-96 oraz próbek tworzywa wyciętych z izolatora tego typu. Stwierdzono, iż izolatory pracują na liniach w bezpiecznym przedziale obciążeń.

Słowa kluczowe: trójparametrowy rozkład Weibulla, izolatory długopniowe, wysokoglinowa porcelana elektrotechniczna

wstecz