Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 204-207

Autorzy: Waldemar Skomudek , Wiesław Tarczyński :

Tytuł: Analiza komputerowa zagrożenia przepięciowego wybranych układów sieci elektroenergetycznych

Streszczenie: W artykule omówiono niektóre problemy związane z zagrożeniem przepięciowym elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia z przewodami w izolacji polimerowej. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej wielkości zagrożenia przepięciowego izolacji w układach sieci średniego napięcia, złożonych z takich linii.

Słowa kluczowe: zagrożenie przepięciowe, symulacja komputerowa, linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia

wstecz