Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 224-227

Autorzy: Marek Szczerbiński :

Tytuł: Prawdopodobieństwo przeniknięcia pioruna przez sieć zwodów niskich

Streszczenie: Ochrona odgromowa za pomocą zwodów niskich (zwana obecnie metodą wymiarowania sieci) opiera się na wieloletnim doświadczeniu, lecz jak dotychczas nie ma uzasadnienia teoretycznego. Referat stanowi propozycję oceny jej skuteczności poprzez zastosowanie zmodyfikowanej teorii elektrogeometrycznej; dach wykonany z materiału izolującego lub słabo przewodzącego jest ignorowany w teście „toczącej się kuli”

Słowa kluczowe: ochrona odgromowa, zwody niskie, metoda toczącej się kuli

wstecz