Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 255-258

Autorzy: Zdzisław Załucki :

Tytuł: Prądy przedprzeskokowe w przerwie stykowej po rozerwaniu spoin powstałych podczas załączania prądu w próżni

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych prądów przedprzeskokowych w przerwie stykowej próżniowej komory gaszeniowej po załączeniu prądu i bezprądowym otwarciu styków. Prądy te są ważnym czynnikiem w procesie inicjowania przebicia przerwy stykowej po rozerwaniu spoiny.

Słowa kluczowe: próżniowa komora gaszeniowa, przerwa stykowa, prąd przedprzeskokowy, prąd złączeniowy

wstecz