Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 270-273

Autorzy: Dariusz Zmarzły , Józef Kędzia :

Tytuł: Parametry spektralne prądu elektryzacji statycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy częstotliwościowej sygnału prądu elektryzacji statycznej generowanego w układzie wirującej tarczy. Wyniki te określają strukturę częstotliwościowej oraz zmiany poziomu mocy przy zmianie takich parametrów: czas sezonowania oleju w zbiorniku, średnica tarczy, prędkość wirowania czy temperatura. Parametry te mogą zostać wykorzystane w tworzeniu modeli dynamicznych procesu elektryzacji uwzględniających składowe losowe generowanego zjawiska.

Słowa kluczowe: elektryzacja statyczna, diagnostyka olejów izolacyjnych, oleje transformatorowe, szumy elektryzacji statycznej

wstecz