Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2004 Str. 274-276

Autorzy: Ryszard Zybert :

Tytuł: Badanie pojedynczego wyładowania niezupełnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania pojedynczego wyładowania niezupełnego (wnz) w układzie modelowym metal-szczelina gazowa-dielektryk. Wykazano, że w układzie tym, przy szczelinie powietrznej o wysokości 0,1 mm może dochodzić do wyładowań typu strimerowego z towarzyszącym wyładowaniem powierzchniowym. Stwierdzono także, że ta ostatnia faza wyładowania ma największy wpływ na wartość ładunku pozornego wnz.

Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, wyładowania typu strimerowego, ładunek pozorny

wstecz