Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2002 Str. 350-353

Autorzy: Marian Pasko , Zygmunt Piątek , Bernard Baron , Magdalenia Umińska-Bortliczek :

Tytuł: Zastosowanie programowania obiektowego do analizy stacjonarnych liniowych skupionych obwodów elektrycznych

Streszczenie: Praca zawiera omówienie metody potencjałów węzłowych ukierunkowanej na konstrukcję klasy w Obiekt Pascal. Zdefiniowano klasę TgrafUE, zawierającą pola, metody i właściwości, pozwalającą rozwiązywać obwody prądu przemiennego metodą potencjałów węzłowych. W oparciu o zdefiniowaną klasę opracowano projekt w Delphi, którego interfejs pozwala na graficzno tabelaryczne zadawanie i rozwiązywanie dowolnego układu liniowego RLMC.

Słowa kluczowe: oprogramowanie obiektowe, analiza obwodów elektrycznych

wstecz