Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2009 Str. 89-91

Autorzy: Orest Lozynski , Serhiy Shcherbovskykh :

Tytuł: Określanie niezawodności systemów po usunięciu defektu przy zastosowaniu modelu Markowa

Streszczenie: Praca poświęcona jest problemom niezawodności systemów po usunięciu defektu i wznowieniu działania. Zaproponowano procedurę postępowania przy określaniu indeksu niezawodności systemów wznowionych przy zastosowaniu modelu Markowa. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem modelu systemu zawierającego dwa składniki.

Słowa kluczowe: niezawodnośc, intensywność awarii, model niezawodności Markowa

wstecz