Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2009 Str. 107-111

Autorzy: Mirosław Parol , Sławomir Bielecki :

Tytuł: Wyznaczanie zakresów niepewności poziomów napięć węzłowych w obliczeniach z wykorzystaniem liczb rozmytych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano możliwości wyznaczania zakresu niepewności wyników obliczeń poziomów napięcia w jednostronnie zasilanych węzłach sieci elektroenergetycznych z wykorzystaniem arytmetyki rozmytej. Zakres tej niepewności można łatwo oszacować bez konieczności dokonywania pełnych obliczeń na liczbach rozmytych. Znając „ostrą” wartość poziomu napięcia w danym węźle, obliczoną metodami „tradycyjnymi”, jej rozrzut można skutecznie wyznaczyć korzystając z niezbyt skomplikowanych zależności.

Słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne, poziomy napięć, liczby rozmyte, niepewność danych

wstecz