Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2009 Str. 298-303

Autorzy: Janusz Nowastowski , Jan Grobicki :

Tytuł: Polski przemysł kablowy

Streszczenie: Przedstawiony niżej tekst opisuje w ogólnym zarysie historię i rozwój polskiego przemysłu kablowego od momentu powstania pierwszych zakładów (ponad sto lat temu) do chwili obecnej. Opisuje się osiągnięcia przemysłu kablowego i jego wpływ na rozwój elektrotechniki w Polsce.

Słowa kluczowe: historia, przemysł, kabel, rozwój

wstecz