Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2009 Str. 253-256

Autorzy: Irena Fryc , Dorota Mozyrska :

Tytuł: Dokładność wyznaczania wartości pośrednich w zmierzonym rozkładzie egzytancji widmowej promieniowania optycznego a przyjęta metoda interpolacji i aproksymacji

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki aproksymacji danych otrzymanych metodą zaburzenia wartości dokładnych uzyskanych z modelu Plancka. Zademonstrowano różnice w interpolacji danych i aproksymacji za pomocą wielomianów trzeciego stopnia i funkcji sklejanych. W omawianym modelu, według przyjętych kryteriów, najlepsza jest aproksymacja wielomianem trzeciego stopnia.

Słowa kluczowe: interpolacja, aproksymacja, funkcje sklejane, pomiary spektroradiometryczne

wstecz