Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2009 Str. 276-279

Autorzy: Irena Fryc , Dariusz Czyżewski :

Tytuł: Dokładność pomiarowa spektroradiometrów typu CCD

Streszczenie: Szybki rozwój konstrukcji spektroradiometrów typu CCD, skłania do zastosowania ich w obszarach pomiarowych zarezerwowanych dla spektroradiometrów klasycznych (znacznie wolniejszych). Badania własne pozwoliły określić jakie pamarametry spektroradiometrów typu CCD bezpośrednio wpływają na dokładność pomiarów.

Słowa kluczowe: pomiary promieniowania optycznego, spektroradiometr, detektor typu CCD

wstecz