Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2009 Str. 317-319

Autorzy: Irena Fryc :

Tytuł: Pomiary wybranych parametrów świetlno-optycznych LEDów według zaleceń Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE 127:2007

Streszczenie: W pracy przedstawiono metody pomiarów parametrów świetlnych LEDów zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE 127:2007. Zagadnienia te są przedmiotem zainteresowania metrologów promieniowania optycznego, ponieważ opracowania dotyczące technik pomiarowych z dużym opóźnieniem nadążają za bardzo dynamicznie rozwijającą się technologią produkcji tego rodzaju diod.

Słowa kluczowe: pomiary promieniowania optycznego, diody elektroluminescencyjne

wstecz