Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2005 Str. 1-6

Autorzy: Wiesław Tłaczała :

Tytuł: LabVIEW™ – zintegrowane środowisko programowe cz.I

Streszczenie: W artykule zaprezentowano środowisko programowe LabVIEW™, które wykorzystuje się do konstruowania urządzeń wirtualnych stosowanych w systemach pomiarowych w przemyśle, badaniach naukowych i edukacji. Programy opracowane w środowisku LabVIEW są traktowane jak urządzenia wirtualne, służące sterowaniu rzeczywistymi systemami pomiarowymi, akwizycji danych, ich przetwarzaniu, analizie oraz prezentacji. Omówiono podstawowe zasady programowania w środowisku LabVIEW, w tym, narzędzia, biblioteki i typy zmiennych.

Słowa kluczowe: LabVIEW, urządzenie wirtualne, programowanie graficzne, modelowanie i symulacje komputerowe

wstecz