Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2005 Str. 62-67

Autorzy: Jerzy Marzecki :

Tytuł: Wybrane zagadnienia z problematyki terenowych sieci elektroenergetycznych

Streszczenie: W artykule omawia się wybrane zagadnienia dotyczące problematyki terenowych sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Przedstawia się problemy techniczne związane z pojawieniem się nowych napięć w sieciach terenowych oraz zagadnienia zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców wiejskich. Omawia się politykę energetyczną w gminach. Wymienione problemy są podstawą do analizy techniczno – ekonomicznej i modernizacji sieci terenowych.

Słowa kluczowe: elektroenergetyka, sieć rozdzielcza terenowa, problemy techniczne

wstecz