Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2010 Str. 273

Autorzy: Lech Grzesiak , Grzegorz Gąbka :

Tytuł: W pełni bezczujnikowe sterowanie silnikiem indukcyjnym z wykorzystaniem metody Bezpośredniej Regulacji Momentu

Streszczenie: Artykuł opisuje sposób sterowania silnikiem indukcyjnym bez użycia jakichkolwiek sygnałów z silnika w postaci sprzężeń zwrotnych. Sygnały sterujące dla falownika wypracowywane są na podstawie modelu komputerowego układu. Zamodelowany układ zawiera implementację sterowania DTC oraz model matematyczny silnika indukcyjnego z falownikiem. W artykule zawarte zostały wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych. Opisany został również wpływ momentu obciążenia na zachowanie układu.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, sterowanie bezczujnikowe, Bezpośrednia Regulacja Momentu.

wstecz