Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2010 Str. 216

Autorzy: Mirosław Parol , Sławomir Bielecki :

Tytuł: Wyznaczanie zakresów wartości technicznych strat mocy czynnej w liniach elektroenergetycznych przy użyciu liczb rozmytych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano możliwości wyznaczania zakresu niepewności wyników obliczeń technicznych strat mocy czynnej w jednostronnie zasilanych liniach elektroenergetycznych z wykorzystaniem arytmetyki rozmytej. Przedstawiono wyprowadzone zależności, z których można skorzystać w celu szybkiego wyznaczenia rozrzutów strat mocy, bez konieczności dokonywania każdorazowo pełnych obliczeń na liczbach rozmytych. Przeprowadzono dyskusję na temat wpływu najczęściej występujących zjawisk fizycznych na rozmycie poszczególnych parametrów sieci, mających wpływ na straty mocy czynnej.

Słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne, straty mocy czynnej, liczby rozmyte, niepewność danych.

wstecz