Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2010 Str. 118

Autorzy: Igor Tashlykov , Anton Turavets , Valery Gremenok , Klaus Bente , Dzianis Unuchak :

Tytuł: Topografia i zwilżalność cienkich warstw (Pb, Sn)S2 stosowanych do budowy ogniw słonecznych

Streszczenie: Cienkie warstwy Pb0,5Sn1,5S2 wytworzono metodą gorącej ścianki. Metodami dyfrakcji promieni rentgenowskich, skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroskopii sił atomowych i kąta zwilżania zbadano wpływ temperatury podłoża na strukturę i morfologię cienkich warstw. Ustalono, że badania kąta zwilżalności mogą być przydatne do określenia jakości warstw wykorzystywanych w ogniwach słonecznych

Słowa kluczowe: warstwy Pb0,5Sn1,5S2, struktura, pomiar kąta zwilżania.

wstecz