Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 1k/2005 Str. 189-192

Autorzy: Marek Olesz :

Tytuł: Oddziaływanie przepięć łączeniowych na izolację kabli polietylenowych

Streszczenie: Drzewienie elektryczne jest jedną z form degradacji izolacji polietylenowej, szczególnie w końcowej fazie rozwoju, jako następstwo drzewienia wodnego. W skutecznej diagnostyce linii kablowych istotna jest znajomość mechanizmu powstawania i rozwoju w czasie wyładowań niezupełnych (wnz), która może wyznaczyć stan i tempo pogarszania izolacji. W pracy analizowano wnz poprzez śledzenie ciągu impulsów w czasie kolejnych narażeń układu modelowego izolacji igła – polietylen sieciowany – elektroda płaska udarami łączeniowymi nałożonymi na napięcie przemienne.

Słowa kluczowe: izolacja polietylenowa, pułapkowanie ładunku, drzewienie elektryczne, przepięcia

wstecz