Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Sigma-NOT
Język   Language
język polski język i

Internet
Site
Uwaga prenumeratorzy:
Każdy prenumerator (instytucja lub osoba) będzie miał prawo w roku 2014 do opublikowania artykułu (nie dłuższego niż 5 stron) z rabatem 50%.

Cennik prenumeraty na rok 2015

Prenumerata

design by amend
Przegląd Elektrotechniczny

Numer: 10/2010 Str. 1

Autorzy: Agata Błach , Paweł Pasierb , Mieczysław Rękas :

Tytuł: Elektrochemiczny sensor amoniaku

Streszczenie: Przedmiotem badań był elektrochemiczny sensor amoniaku, w którym użyto Ba(Ce1-xTizYx-z)O3 jako elektrolitu stałego. Przeprowadzone badania analizy termicznej oraz dyfrakcji rentgenowskiej pozwoliły na określenie optymalnej metody preparatyki oraz warunki spiekania elektrolitu. Mikrostrukturę elektrolitu wyznaczono stosując mikroskopię elektronową. Skonstruowany sensor amoniaku stanowi ogniwo stałe, w którym elektrodami są warstwy porowatej platyny. Pomiary charakterystyk sensorowych posłużyły do wyznaczenia podstawowych parametrów sensora oraz określenia mechanizmu jego działania.

Słowa kluczowe: sensory o mieszanym potencjale, wysokotemperaturowy elektrolit protonowy, ogniwa stałe, sensor amoniaku.

[Kup artykuł]
wstecz
Towarzystwo ochrony Herpetofauny TRYTON