Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2011 Str. 1

Autorzy: Petr Koudelka , Jan Latal , Vladimir Vasinek , Frantisek Dostal , Karel Sokansky :

Tytuł: Zastosowania LEDów w komunikacji samochodowej

Streszczenie: Bezpieczeństwo pasażerów, spadek liczby wypadków śmiertelnych na drogach Europy, wzrost liczby pojazdów i ograniczenie emisji CO2 to ważne wyzwania stojące dzisiaj przed przemysłem samochodowym. Jedynym rozwiązaniem wszystkich tych problemów jest wykorzystanie systemów informacyjno-komunikacyjnych. Organizacje międzynarodowe (Konsorcjum Car2Car, GeoNet) tworzą narzędzia informacyjnokomunikacyjne bazujące na komunikacji bezprzewodowej dla częstotliwości (802,1p WAVE, CALM M5). Dzięki istotnemu rozwojowi jakości oświetlenia samochodowego, m.in. wdrożenia systemów LED i adaptacyjnych, możliwe staje się wprowadzanie systemów komunikacji pojazdów opartych na otwartych sieciach optycznych, co w dalszej kolejności umożliwi wprowadzenie informacyjno-komunikacyjnych systemów V2V2I.

Słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, V2V2I, otwarte sieci optyczne, kanał komunikacji optycznej.

wstecz