Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2011 Str. 25

Autorzy: Jan Latal , Petr Koudelka , Vladimir Vasinek , Frantisek Dostal , Karel Sokansky :

Tytuł: Możliwości użycia LED dużej mocy do oświetlenia i komunikacji

Streszczenie: Ostatnie dziesięciolecia przyniosły, w dziedzinie optoelektroniki, szybki rozwój technologii komunikacyjnych. Oczekiwania współczeności rosną i dzisiejsze łącza metaliczne nie są już w stanie przenieść tak wielkiej ilości danych jak światłowody, przy czym można oczekiwać wzrost ich znaczenia w sieciach ostatniej mili. Jako alternatywę dla sieci ostatniej mili należy przyjąć tzw. optyczne sieci bezwłóknowe (FSO), niezależnie od tego, czy mowa będzie o FSO dla pomieszczeń wewnętrznych czy też o FSO dla łącz zewnętrznych (point-to-point). Rozwój LED dużej mocy umożliwił użycie tych komponentów do oświetlenia danej przestrzeni a jednocześnie jako punktu nadawczego w optycznej sieci bezwłóknowej realizowanej w pomieszczeniach wewnętrznych. Artykuł koncentruje się na eksperymentalnej weryfikacji możliwości jednoczesnego wykorzystania LED dużej mocy do bezwłóknowej komunikacji i oświetlenia danej przestrzeni (charakterystyka widma i promieniowania w zależności od modulacji OOK).

Słowa kluczowe: LED dużej mocy, optyczne sieci bezwłóknowe, charakterystyka widma, charakterystyka promieniowania, OOK.

wstecz