Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2011 Str. 116

Autorzy: Dorota Mozyrska , Irena Fryc , Małgorzata Wyrwas :

Tytuł: Nieliniowe modele pomiarowe rozkładu egzytancji widmowej ciała czarnego

Streszczenie: W pracy przeprowadzono eksperyment numeryczny na danych rozkładu widmowego egzytancji ciała czarnego. Zaburzeniom zgodnym z rozkładem normalnym poddano wektor wartości oraz wektor pomiaru długości fali. Traktując dane jako pary wielkości pomiarowych z niepewnością na obu współrzędnych została zastosowana aproksymacja z uwzględnieniem wag punktów pomiarowych. Rozważone zostały modele nieliniowe. Zastosowanie wygładzanie za pomocą funkcji sklejanych oraz filtrowanie metodą Savitzky-Golay. Wskazano na stabilność wyników niezależnie od wprowadzonych zaburzeń.

Słowa kluczowe: interpolacja, aproksymacja, funkcje sklejane, pomiary spektroradiometryczne.

wstecz