Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09b/2011 Str. 11

Autorzy: Anthony Moses :

Tytuł: Trendy i wyzwania w badaniu jednoi dwuosiowych parametrów materiałów magnetycznie miękkich

Streszczenie: Jedno- i dwuosiowe problem magnesowania materiałów magnetycznych miękkich były badane od niemal stu lat. Początkowo koncentrowano się na rotacyjnej histerezie dc i stąd określano takie parametry jak przenikalność, straty czy magnetostrykcję przy magnesowaniu rotacyjnym. Artykuł prezentuje obecny stan wiedzy oraz prognozuje przyszłe kierunki badań w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe: straty rotacyjne, aparat Epsteina, pomiary magnetyczne, blacha elektrotechniczna..

wstecz