Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09b/2011 Str. 33

Autorzy: Piotr Klimczyk , Sakda Somkun , Philip Anderson , Anthony Moses :

Tytuł: Porównanie jednoosiowej i rotacyjnej magnetostrykcji blach elektrotechnicznych zorientowanych i niezorientowanych

Streszczenie: Artykuł prezentuje porównanie magnetostrykcji pasków Epsteina magnesowanych wzdłuż i prostopadle do kierunku walcowania (podanych naprężeniu) oraz próbek w formie dysku poddanych magnesowaniu osiowemu i rotacyjnemu (bez naprężenia). W przypadku blach niezorientowanych znaleziono korelację między magnetostrykcją w kierunku walcowania oraz stratami przy magnesowaniu rotacyjnym. W przypadku blach zorientowanych magnetostrykcja rotacyjna była większa niż jednoosiowa przy naprężeniu próbki.

Słowa kluczowe: pomiar magnetostrykcji, magnesowanie rotacyjne.

wstecz