Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2011 Str. 277

Autorzy: Mehdi Izadi , Mohd Kadir , Chandima Gomes , Wan Wan Ahmad :

Tytuł: pole elektromagnetyczne, wyładowanie.

Streszczenie: Zaproponowano analityczną metodę wyznaczania pola elektromagnetycznego towarzyszącego odchylonemu kanałowi wyładowania. Przyjęto impulsowy kształt uderzeniowego prądu. Przeprowadzono obliczenia dla różnych kątów kanału wyładowania.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, wyładowanie.

wstecz