Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 16

Autorzy: Victor Repecho , Domingo Biel , Antoni Arias :

Tytuł: Bezczujnikowe sterowanie ślizgowe napędem PMSM z zastosowaniem algorytmu z dodawaniem sygnału wysokoczęstotliwościowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono technikę dodawania sygnału wysokoczęstotliwościowego (HF) w celu estymacji położenia wirnika w przypadku sterowania ślizgowego (SMC) maszyną synchroniczną z magnesami trwałymi (PMSMs). Od kiedy do sterowania ślizgowego, zamiast metody FOC, jest dodawany testowy sygnał wysokoczęstotliwościowy, asymetria magnetyczna maszyn zostaje w sposób naturalny wyeliminowana. Tłumienie informacji o kącie może być rozwiązane przy użyciu zasady „regulacji równoważnej”. Wyniki symulacji potwierdzają nie tylko właściwą estymację kąta jak również, ale również możliwość sterowania bezczujnikowego przy bardzo niskich prędkościach i nawrocie maszyny..

Słowa kluczowe: Sterowanie ślizgowe, bezczujnikowe sterowanie PMSM, metoda dodawania HF.

wstecz