Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 31

Autorzy: Victor Pallares-Lopez , Antonio Moreno-Munoz , Juan Gonzales de la Rosa , Miguel Gonzales Redondo , Rafael Real-Calvo , Isabel Moreno Garcia , Aurora Gil-De-Castro , Francisco Domingo Perez :

Tytuł: Synchronizator do sieci Smart Grid zgodny z IEEE 1588-2008

Streszczenie: w artykule zaproponowano nową technikę synchronizacji w sieciach typu Smart Grid. Zdefiniowany został system globalny oparty na PTP IEEE 1588-2008. Szczególnie jednostki Phasor Measurement Units (PMU) stosowane w układach Energy Measurements System (EMS), Intelligent Electronics Devices (IEDs) i w układach sterowania w czasie rzeczywistym typu Special Integrity Protection Schemes (SIPS) wymagają synchronizacji w czasie kilku mikrosekund. Te nowe układy elektroniczne składają się z dwóch głównych technologii: Single-Board-RIO i Compact- RIO integrujących w jednej strukturze układy akwizycyjne i synchronizacyjne zgodne z IEEE 1588-2008. W układzie testowym do realizacji zadań serwera Precision Time Protocol (PTP) zastosowano kartę NI PCI_1588 oraz jednostkę Symmetricom XLI IEEE1588 GrandMaster. Opracowany został także system testowy z synchronizacją wysokiej precyzji

Słowa kluczowe: Systemy wbudowane do sieci Smart Grid, PTP-Based IEEE 1588, PMU, synchronizator, Inteligentne Układy Elektroniczne, IEC61850

wstecz