Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 70

Autorzy: Krzysztof Tomczuk , Marcin Parchomiuk :

Tytuł: Algorytm realizacji charakterystyki trakcyjnej wymaganej do napędy pojazdów mechanicznych

Streszczenie: W artykule autor prezentuje wyniki pomiarów momentu oraz strumienia elektromagnetycznego dla różnych położeń wirnika. Wyniki pomiarów porównano z wynikami otrzymanymi drogą symulacji komputerowych. Przedstawiony jest także algorytm realizacji charakterystyki trakcyjnej wymaganej do napędy pojazdów mechanicznych.

Słowa kluczowe: SRM, silnik reluktancyjny przełączalny, moment, strumień

wstecz