Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 169

Autorzy: Manuel Roman-Lumbreras , Guillermo Velasco-Quesada , Alfonso Conesa-Roca , Ramon Bargallo-Perpina , Felipe Jerez :

Tytuł: Określanie w czasie rzeczywistym parametrów dławika dołączonego do prądów niesinusoidalnych

Streszczenie: W artykule analizowano dławik pracujący przy kombinacji prądu sinusoidalnego małej częstotliwości i prądu dużej częstotliwości do 20 kHz wytwarzanego przez układy PWM. Tego typu praca jest typowa gdy dławik jest włączony między przekształtnik a sieć zasilaną a generatorów fotowoltaicznych.

Słowa kluczowe: dławik, straty mocy.

wstecz