Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 173

Autorzy: Luis Pestana , Maria Calado , Silvio Mariano :

Tytuł: Analiza sterowania szybkością w siłowniku reluktancyjnym

Streszczenie: Przedstawiono nieliniowy model liniowego siłownika reluktancyjnego LRSA z wykorzystaniem środowiska Simulink/SimPowerSystem. Do analizy wykorzystuje się dane eksperymentalne i obliczone przy wykorzystaniu metody elementu skończonego.

Słowa kluczowe: siłownik reluktancyjny, symulacja.

wstecz