Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 188

Autorzy: Patricia Santos , Rui Pestana , Carlos Machado Ferreira , Fernando Maciel Barbosa :

Tytuł: Identyfikacja sąsiadujących systemów energetycznych przy wykorzystaniu metodologii sieci horyzontalnych

Streszczenie: W niniejszej pracy zaproponowano technikę w celu określenia sąsiadujących systemów elektroenergetycznych przy realizacji programu Network. Opracowana metodyka została zastosowana do testu IEEE 118 sieci energetycznej i systemów Iberyjskiego. Wszystkie symulacje zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu oprogramowania obliczeniowego PSS®E opracowany przez Siemens/PTI.

Słowa kluczowe: systemy elektroenergetyczne, horyzontalne sieci.

wstecz