Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2012 Str. 207

Autorzy: Maciej Bernatt , Ryszard Rut , Jan Mróz :

Tytuł: Bezpośredni rozruch zagrożeniem dla silników klatkowych dużej mocy

Streszczenie: Rozruch silników klatkowych wysokonapięciowych o napięciach 6000 i 10000 V odbywa się zwykle drogą bezpośredniego załączenia na pełne napięcie sieci. Wiele uszkodzeń silników jest rezultatem termicznych i mechanicznych naprężeń spowodowanych prądem rozruchowym w uzwojeniach stojana i wirnika klatkowego, a także elektrodynamicznych drgań występujących w okresie rozruchu. W artykule analizowano termiczne i dynamiczne efekty działania prądu rozruchowego silnika, podano przykłady uszkodzeń klatek i zalecenia eksploatacyjne

Słowa kluczowe: silniki z wirnikiem klatkowym, rozruch bezpośredni, prąd rozruchowy, naprężenia termiczne

wstecz